lördag 5 december 2009

Inés min själs älskade

Av Isabel Allende

Inés var en fattig kvinna som levde i 1500-talets Spanien.
Hennes uppväxtförhållande skiljde sig inte från andra fattiga flickors och ändå av hon så annorlunda.
Inés bröt sig loss från sin tids alla förväntningar, krav, ramar och regler. Hon gjorde som så många män, men inga kvinnor, reste till "den nya världen" för sin frihet och för att söka lyckan.

Där förälskade hon sig i fältherren Pedro de Valdivia och tillsammans med honom grundade hon staten Chile.

En otrolig berättelse om en stark kvinna som aldrig låter sig tryckas ned eller bli den undergivna kvinna/älskarinna/hustru som hon är född till att vara. Dettta lycks hon förstås med tack vare att situationen i nya världen är så annorlunda från Spanien. I sitt hemland hade hon förmodligen aldrig klarat at bli den framstående och framgångsrika kvinna hon blev i Chile.

Allende tecknar ett fantastiskt porträtt av denna fantastiska kvinna. Detta gör hon, enligt henne själv, utifrån de krönikor som finns nedtecknade över Inés. Krönikor som skrivits av tidens historeskrivare men som glömts bort bland alla stora män.
I det här fallet blir det verkligen tydligt hur historien är skriven av och för män. Det är männen och männens framgångar som räknas. En kraftfull och mäktig kvinna, utan vars hjälp den spanska erövringstruppen aldrig skulle ha klarat sig genom öknen, eller utan vars mod och handlingskraft staden ST Diago inte skulle ha kunnat stå emot de inföddas anfall, är ett hot och en förödmjukelse.
Man kan verkligen undra hur många kvinnor av samma slag som glömts bort under historiens gång.

I övrigt är det en mycket målande berättelse. Vi får tillträde till livet både i spanien, Peru och Chile. Under 1500-talet. Vi får följa erövrarnas och kolonisatörernas lidanden och vedermödor, bevittna blodiga krig och vidrigheter utförda såväl av spaniorer som indianer.
Inés beskriver de grymheter indianerna är kapabla till men också vilka övergrepp spaniorerna utsätter de infödda för. Spaniorerna erövrar med blod, våld, maktbegär, girighet, hat, förakt och ett enormt oförstånd det land som inte på något sätt tillhör dom.

Men det är också en berättelse om kärlek, lojalitet, mod och barmhärtighet.
Det är en bok som bara måste läsas av alla som är minsta intresserade av historia och som älskar spännande äventyrsromaner.

Uppläsare är Kristina Adolphson och hon gör en mycket fin gestaltning av Inés (som är historiens berättare).

Inga kommentarer: